Hľadáme redaktorov

Bavia vás témy nášho hlavného mesta a radi by ste sa im venovali aj po odbornej stránke? NasaBratislava.sk hľadá redaktorov na písanie článkov a tvorbu obsahu. Napíšte nám, radi sa vám ozveme a predstavíme bližšie našu víziu.